Przydatne informacje

 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  http://www.mpips.gov.pl/
 2. Europejski Fundusz Społeczny
  http://www.efs.gov.pl/
 3. Europejski Fundusz Społeczny Województwo Lubelskie
  http://www.efs.lubelskie.pl/
 4. Portal organizacji pozarządowych
  http://www.ngo.pl/
 5. Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej
  http://administracja.ngo.pl
 6. Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych
  http://www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/BPP/model_wspolpracy.pdf
 7. Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w tworzeniu polityki publicznej dotyczącej spraw społecznych i ochrony środowiska
  http://www.civitas.edu.pl/pub/nasza_uczelnia/projekty_badawcze/Model_wspolpracy/ISP%20Ekspertyza%20nr%202.PDF
 8. Współpraca organizacji pozarządowych (NGO) z administracją publiczną – strategia i zasady
  http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/98-2013_33.pdf
 9. Jakość współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. Raport końcowy z badań.
  http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Spoleczenstwa%20Obywatelskiego/ISPjakowsppracyraportkocowy.pdf
 10. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych.
  http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Spoleczenstwa%20Obywatelskiego/poradniksplot.pdf
 11. Jak współpracować. Administracja publiczna – sektor pozarządowych.
  http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1124087352.pdf
 12. Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną.
  http://www.informatorobywatelski.org/przewodniki/organizacje-pozarzadowe-a-samorzad/
 13. Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową. Problemy, wyzwania i rekomendacje.
  http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Spoleczenstwa%20Obywatelskiego/ISPekspertyza1BibPoz.pdf
 14. Zasady współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego. Poradnik.
  http://ww.org.pl/data/Zasady%20wspolpracy%20NGO%20z%20JS.pdf
 15. Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. Suplement.
  http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Spoleczenstwa%20Obywatelskiego/ISPIJWsuplement.pdf
 16. Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.
  http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/files/Model/Produkty/odbior-%20na%20strone/Poradnik%20cz.1.pdf
 17. Współpraca organizacji pozarządowych z jednostką samorządu terytorialnego.
  [pobierz]

logotypy unia