W projekcie bierze udział 10 pracowników Starostwa Powiatowego w Świdniku i jednostek organizacyjnych Powiatu – Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 40 osób z 25 organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Świdnickiego.

 1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym
 2. Lubelskie Stowarzyszenie Inicjatyw Studenckich
 3. Polski związek emerytów, rencistów i inwalidów
 4. Ekologiczny Klub Unesco
 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka
 6. Fundacja KROK DO MARZEŃ
 7. Stowarzyszenie Działań Społecznych
 8. Skrzydła Towarzystwo śpiewacze ARION w Świdniku
 9. Autonomiczna sekcja piłki siatkowej AVIA Świdnik
 10. Gminno-powiatowe towarzystwo sportowe AVIA w Świdniku
 11. Stowarzyszenie Przyjaciół JEDYNKI
 12. Stowarzyszenie na rzecz integracji społecznej MODRZEW
 13. Komitet Pomocy SOS Solidarność
 14. Stowarzyszenie Razem Dla Krzesimowa
 15. Stowarzyszenie Wspólnota świdnicka
 16. Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych "Aktywni"
 17. Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii Rzeczpospolitej Polskiej im. 24 pułku Ułanów
 18. Stowarzyszenie Realitas.pl Robotnicze
 19. Stowarzyszenie Twórców Kultury woj. lubelskiego
 20. Stowarzyszenie Wsi Franciszków
 21. Świdnickie Towarzystwo Muzyczne
 22. Ochotnicza Straż Pożarna w Świdniku
 23. Klub Pływacki Avia Świdnik
 24. Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Oaza” w Świdniku
 25. Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Lubelszczyzny

logotypy unia